Layout av trycksaker

Vi kan hjälpa er med alla typer av layout av trycksaker

Layout handlar om att med hjälp av rubriker, text, bild och andra grafiska element vägleda mottagaren genom trycksaken.Som hörs på ordet (kommer från engelskan lay out = lägga ut) så handlar layoutarbetet alltså om att placera ut trycksakens olika komponenter i förhållande till varandra. En effektiv layout gör det enkelt för mottagaren att ta till sig informationen i trycksaken och förstå budskapet.

Vilka program kan jag använda?

Det vanligaste programmet för layoutarbete är Adobe Indesign. Där sammanfogar man bild, text och andra element så de bildar en trycksak. Program som Microsoft Word, Excel och Powerpoint fungerar förstås utmärkt för att ta fram delar av materialet för en trycksak (såsom att skriva texterna i Word för att sedan sammanfoga dem i Adobe Indesign). Dock har dessa program inte samma möjligheter vid utskrift, t ex så är det svårt att få till skärmärken och utfall och man har inte samma kontroll på färgerna. Dessa program kräver därför ofta lite mer jobb för att anpassas för tryck.

Även Photoshop och Illustrator används ibland för att skapa original, men de har sina begränsningar - exempelvis så kan man bara ha en sida i dokumenten. Tillfällen då Illustrator ibland används är då man skapar förpackningar eller mappar.

 

Tips för lyckad layout av en trycksak

  • Konsekvens i marginaler och linjering av text och bild ger ett professionellt intryck och skapar trygghet och tydlighet för mottagaren.

  • Symmetrisk eller asymmetrisk placering av objekt gör skillnad för känslan av trycksaken - en symmetrisk placering känns ofta mer strukturerad och lugn, medan en asymmetrisk placering av objekt ofta kan bli mer livfull.

  • Om man placerar objekt precis i mitten av en sida så kan det kännas som om de är på väg att falla ned och sidan känns tung i basen. Ett tips är då att istället placera objektet i den optiska mittpunkten (som finns lite längre upp på sidan än den faktiska mittpunkten).

  • Med hjälp av kontraster och tonplattor kan man göra indelningar i texter, lyfta fram bild och text samt skapa spänning.

  • Bild och text bör användas så att de förstärker varandra, dvs så att budskapet når läsaren tydligare med båda komponenterna tillsammans än om den ena uteblivit.

  • Liggande ytor respektive spalter ger horistontell och bred respektive vertikal och smal riktning till trycksaken. Vilket som passar bäst måste bedömas från fall till fall.

Vill du veta mer om denna tjänst?

Fyll i formuläret om du har frågor om Layout av trycksaker vid Dixa tryckeri i Stockholm eller vill ha mer information.

Namn: Företag:
Telefon: Epost:
Meddelande:
Spamskydd: Vad är åtta plus två? Skriv svaret med bokstäver, ej siffror.